Tisková zpráva - 14. listopadu 2019

Dědičný princ Alois z Lichtenštejna převzal v Brně zlatou medaili Mendelovy univerzity

 

Mendelova univerzita dnes udělila významné ocenění Aloisovi z Lichtenštejna za přínos jeho rodu vědě, vzdělávání a krajině na Moravě. Zlatou medaili univerzita udílí u příležitosti letošních oslav 100 let své existence.

 

Alois z Lichtenštejna, jenž v knížectví plní funkci hlavy  státu, se předání osobně zúčastnil a ve svém děkovném projevu připomněl významnou roli, kterou jeho rod v minulosti zastával ve formování vysokého zemědělského školství, zemědělství a lesnictví na Moravě. „Rod Lichtenštejnů považoval Moravu za svůj domov po 800 let. Kdo cítí odpovědnost, přirozeně chce, aby jeho domov obstál a dlouhodobě prosperoval. Abychom toho dosáhli, museli jsme propojit orientaci na dlouhodobé cíle a udržitelnost s podnikavostí a vynalézavostí,“ řekl dnes v Brně princ Alois.

 

Mendelova univerzita oceňuje udělením zlaté medaile přínos k rozvoji vědy a vzdělávání, udržitelného zemědělství, lesnictví a kultury venkova. Dalším oceněným je Constantin Kinský, jehož rod je také vzorem příkladného hospodaření v lesích a péči o krajinu.

 

Lichtenštejnové položili základy významných institucí, které jsou dnes součástí Mendelovy univerzity. Jan II. z Lichtenštejna založil v roce 1895 Vyšší ovocnářskou a zahradnickou školu v Lednici, která se o několik desetiletí později stala Zahradnickou fakultou brněnské univerzity.  V roce 1912 Jan II. založil Ústav zušlechťování rostlin J. G. Mendela a prvních deset let jeho chod plně financoval. Také toto významné vědecké pracoviště je dnes pod názvem „Mendeleum – ústav genetiky“ součástí Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity. Mimo to Jan II. z Lichtenštejna Vysoké škole zemědělské, předchůdkyni dnešní univerzity, poskytl Rybniční zámek ke zřízení veřejně přístupného vědecko-výzkumného pracoviště.

 

Rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová připomněla výjimečnost původních lichtenštejnských smíšených lesů, dnes ve vlastnictví MENDELU: „V době chřadnutí lesů může náš školní podnik prezentovat ukázky odolnějších lesních porostů, které jsou na takto rozsáhlé ploše v republice málokde. Tyto lesy přitom byly zakládány ještě v době, kdy zde hospodářsky působil rod Lichtenštejnů," uvedla Nerudová. Jak dnes v Brně řekl dědičný princ Alois, není náhoda, že lesy, založené jeho rodem, dodnes slouží za příklad kvalitního lesního hospodaření. Orientace na dlouhodobé vize spojená s cílevědomou trpělivostí prostupuje veškerou aktivitu Lichtenštejnů: „Někdy v rodině říkáme, že jsme úspěšně přežili všechna ta století především proto, že jsme udržitelný přístup zavedli už v roce 1136 a nikdy jsme jej od té doby neopustili.“

 

Osm století dlouhé působení Lichtenštejnů na Moravě ukončilo zabrání majetku všech občanů Lichtenštejnska v roce 1945 poté, co byli v rozporu se skutečností označeni za Němce. Rod se však o zemědělství, lesnictví a inovace s nimi spojené intenzivně zajímal dál a přes velmi významné majetkové ztráty dokázal znovu vybudovat úspěšné podnikání. Dnes Lichtenštejni prostřednictvím Nadace knížete z Lichtenštejna vlastní v Rakousku a dalších zemích řadu agrárních a lesnických společností. Firma LIECO je na rakouském trhu lídrem v produkci odolných kontejnerových lesních sazenic. RiceTec, další rodinná společnost, je inovativní podnik, specializovaný na technologicky vyspělá osiva. Ve svém oboru je lídrem na americkém trhu. Do rodinného portfolia patří také několik firem, které vyrábějí energii z obnovitelných zdrojů.

 

Dědičný princ Alois dnes vyjádřil v Brně naději, že se podaří dořešit otázku neoprávněného zabrání lichtenštejnského majetku v Československu po druhé světové válce. Vyslovil přání, aby obě strany mohly v budoucnu navázat na úzké propojení, které mezi českými zeměmi a jeho rodem existovalo po staletí: „Jakmile budou okolnosti připraveny, budeme připraveni i my plnit opět mnohem užitečnější roli ve prospěch Mendelovy univerzity, Moravy i celé České republiky.“

 

Posledních třicet let se Lichtenštejnové snažili opakovaně otevřít jednání s českým státem, která by napravila nespravedlivé zabavení majetku lichtenštejnských občanů. Nicméně snahy se nesetkaly s odezvou na české straně. Nadace Knížete z Lichtenštejna byla proto nucena v prosinci 2018 podat žalobu na český stát dřív, než by o tento zákonný nárok vypršením lhůty definitivně přišla. Nadace požaduje navrácení zabavených majetků s výjimkou těch, které jsou dnes v držení soukromých osob, měst, obcí, krajů, církví a univerzit.

 

Alois z Lichtenštejna

 

Dědičný princ Alois je nejstarší ze čtyř dětí vládnoucího knížete Hanse Adama II. Od roku 2004 vykonává za svého otce funkci hlavy státu Lichtenštejnského knížectví. Studoval na britské vojenské akademii v Sandhurstu a sloužil v jednotkách v Hongkongu a Londýně. Poté studoval práva a pracoval v bankovní firmě v Londýně. Od roku 1997 se věnuje správě rodinného majetku. S manželkou, bavorskou princeznou Sophií, mají čtyři děti.

Nastavení soukromí a cookies

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit