Projev prince Aloise na Mendelově univerzitě 14. 11. 2019

Vážené dámy, vážení pánové,

děkuji Vám za dnešní vzácné ocenění. Přijímám jej jako zástupce rodiny, která sehrála velmi důležitou roli v rozvoji věd na Moravě a významně přispěla ke vzniku Mendelovy univerzity.

Působení mého rodu v těchto oblastech nebylo náhodné.

Rod Lichtenštejnů považoval Moravu za svůj domov po 800 let. Kdo cítí odpovědnost, přirozeně chce, aby jeho domov obstál a dlouhodobě prosperoval. Abychom toho dosáhli, museli jsme propojit orientaci na dlouhodobé cíle a udržitelnost s podnikavostí a vynalézavostí. 

Někdy v rodině říkáme, že jsme úspěšně přežili všechna ta století především proto, že jsme udržitelný přístup zavedli už v roce 1136 a nikdy jsme jej od té doby neopustili. Má rodina podporovala Mendelovu univerzitu, protože věřila, že věda a vzdělání jsou základem slibné budoucnosti. Uvedu jen pár příkladů: 

Již na konci 18. století využíval kníže Alois I. nejmodernější zemědělské metody  ke šlechtění dobytka a rostlin. Přivezl také ze zámoří, zejména ze Severní Ameriky, do té doby neznámé odrůdy stromů a semen.

Kníže Alois II. se stal v roce 1827 členem Císařské a královské zemědělské společnosti, přičemž od roku 1849 až do své smrti působil jako její předseda. Aktivně se věnoval rozvoji odborného vzdělávání a na svých panstvích uváděl do praxe nejnovější poznatky tehdejší vědy. 

Jeho následník, kníže Jan II., zavedl v zemědělství mnoho nového: melioraci půd, umělá hnojiva, nová plemena dobytka, zdokonalené kultivary a zemědělské nástroje.

  

V roce 1894 založil kníže Jan II. ovocné školky o rozloze 40 hektarů, určené pro praktickou výuku studentů. V roce 1895 pak v Lednici založil Vyšší ovocnářskou a zahradnickou školu. V letech 1900 až 1910 kníže daroval, případně velmi levně prodal, jeden a půl milionu ovocných stromů. Většina z nich byla určena pro školní zahrady, které byly knížeti Janovi II. obzvláště drahé.  Do roku 1929 školu absolvovalo 800 studentů, mnozí z nich díky finanční podpoře knížete. V roce 1953 byla škola přesunuta, v Lednici místo ní vzniklo odborné učiliště. Později se stala Zahradnickou fakultou Mendelovy Univerzity a takto proměněná existuje dodnes.

V roce 1912 založil kníže Jan II. Mendeleum - Ústav zušlechťování rostlin J. G. Mendela, k poctě zakladatele moderní genetiky. Poskytl pozemky, nechal postavit nezbytné budovy a zavázal se, že bude vědecké pracoviště po deset let financovat. Tento ústav dodnes v Lednici přispívá k rozvoji vědy a i on je dnes součástí Mendelovy univerzity.

Od počátku 30. let dvacátého století bylo pro mou rodinu stále obtížnější agrární vědu na Moravě, a tedy i Mendelovu univerzitu, podporovat. Naše možnosti zcela narazily na dno v roce 1945, kdy byl nezákonně zabrán majetek všech občanů Lichtenštejnska. Významnou roli v tomto rozhodnutí sehráli komunisté, kteří v tu dobu již ovládali Ministerstvo zemědělství.

 

Moje rodina se přesto dál intenzivně zajímala o zemědělskou i lesnickou vědu. Pokračovali jsme ve využívání a rozvíjení nejmodernějších metod. Dnes, prostřednictvím Nadace knížete z Lichtenštejna, vlastní má rodina v Rakousku i  dalších zemích společnosti, které jsou aktivně činné v oblasti zemědělství, lesnictví a výroby energie. Těžištěm naší činnosti je udržitelné řízení podniků v souladu s ekonomickými, ekologickými a sociálními principy. Zároveň jsme v mnoha odvětvích průkopníky – těmi, kdo hledají a zkoušejí nové cesty.  Dovolte mi uvést několik příkladů:

Lichtenštejnský zemědělský podnik ve Wilfersdorfu byl první společností v Rakousku, která získala od státního testovacího ústavu certifikát pro udržitelně hospodařící podniky. 

Veškerá naše lesnická činnost splňuje podmínky certifikace organizace PEFC. Naše lesy jsou využívány kontrolovaným a udržitelným způsobem.

Lesní park Sparbach poblíž Mödlingu, kde moje rodina založila v roce 1962 první rakouskou přírodní rezervaci, obdržel ocenění "Přírodní rezervace roku". Každý rok navštíví tento park přibližně 65.000 lidí.

Rodinná společnost  LIECO produkuje od roku 1985 vysoce kvalitní kontejnerové lesní sazenice.  Na rakouském trhu je největší – má 20% podíl všech prodejů lesních sazenic. Na kvalitu stromů od firmy LIECO spoléhá také mnoho zákazníku z Německa i dalších zemí.  A jak se LIECO ve střední Evropě vypracovalo na lídra v produkci lesních sazenic? Neváhalo roky investovat do výzkumu a vývoje.

RiceTec, další rodinná společnost, je inovativní podnik, specializovaný na technologicky vyspělá osiva.  Vysoce kvalitní hybridní odrůdy rýže prodává v USA, Jižní Americe a Indii. Ve Spojených státech je dokonce leaderem na trhu. Roky šlechtění vedly k vývoji osiv, která se vyznačují vysokými výnosy, odolností vůči chorobám, kvalitním zrnem a odolností vůči poléhání.

Ve všech zmíněných oblastech spolupracujeme s předními univerzitami a vědci z Evropy, Spojených států, Jižní Ameriky a Asie, zejména z Číny a Indie. Jsme přesvědčeni o tom, že neustálé inovace, které se snaží najít tu správnou rovnováhu mezi riziky a příležitostmi, jsou klíčové pro úspěch našich podniků i pro pokrok společnosti. Proto vnímáme naše snahy na poli vědy také jako důležitou součást našich filantropických aktivit.

V roce 2009 obnovily Česká republika a Lichtenštejnské knížectví diplomatické styky. Rovněž ustavily Česko-Lichtenštejnskou komisi historiků. Historikové publikovali mnoho prací a doporučili, aby obě strany řešili otevřené problémy týkající se zabrání majetku vyjednáváním, a nikoliv soudními spory.

I když jsme značně postoupili ve spolupráci mezi oběma zeměmi, stále existuje mnoho oblastí, kde můžeme naše vztahy prohloubit, abychom dosáhli oné velmi plodné úrovně minulých století. Jsem přesvědčen o tom, že dnešní slavnost a seminář, který příští týden organizuje Mendelova univerzita ve spolupráci s Nadací knížete Lichtenštejna, budou v tomto ohledu krokem vpřed.

S oceněním, které jsem dnes obdržel a za které ještě jednou děkuji, bych rád vyjádřil i naději, že dokážeme vyřešit i zbývající otevřenou otázku a umožníme tak Mendelově univerzitě a naší rodině něco víc, než jen vzpomínat na velkou minulost. Jak jsem řekl na začátku: nikdy jsme nepřestali propojovat orientaci na dlouhodobé cíle a udržitelnost s podnikavostí a vynalézavostí. Nikdy jsme nezapomněli, kde jsme byli doma. Jakmile budou okolnosti připraveny, budeme připraveni i my, plnit opět mnohem užitečnější roli ve prospěch Mendelovy univerzity, Moravy i celé České republiky.

Nastavení soukromí a cookies

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit